فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢

 

رسيدن به ده بکری

 

........

راهي كه در پيش داشتيم يك راه باريك و مالرو كوهستاني بود كه با شيب تندي سربالا ميرفت و پس از عبور از هفت گردنه به سرازيري ميرسيد و بنا به قول روستائيان تا ظهر بايد آنرا طي ميكرديم و پس از عبور از گردنه ديگر خطري نداشت و نيمساعت راهپيمايي داشت تا به مركز بخش ده بكري برسد .

ده بكري مركز بخش بود و از آنجا انواع وسايط نقليه براي رفتن به مركز شهرستان بم فراهم ميگرديد

راه خيلي شيبدار و طولاني بود و نزديك ظهر بود كه به منطقة اصلي كوهستان رسيده و عبور از گردنه هاي هفتگانه كوهستان را آغاز كرديم و اين قسمت را با توجه به ضعف شديد بچه ها با زحمت طي كرديم .

در تمام مدتي كه اين راه سخت و پر شيب را طي ميكرديم ، من به فكر آن آقاي سپاهي دانش بودم كه بيچاره مجبور شده بود شبانه براه افتاده و خود را به ده بكري برساند .

حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود كه از خط الرأس گذشتيم و به سرازيري افتاديم و در اين قسمت هر چه پيشتر ميرفتيم شيب كمتر و راه پهنتر ميشد و پس از طي كمتر از 2 ساعت كه با سرعت راه پيمايي ميكرديم به اراضي مسطح و كشاورزي رسيديم و كم كم سواد مركز بخش ده بكري از دور هويدا شد .

بنا به تصميم قبلي قرار بود پس از رسيدن به ده بكري فورآ يك ماشين بگيريم و خودمان را به كرمان برسانيم ، ولي وقتي به خيابان ورودي مركز بخش نزديك شديم ، از دور سياهي كاميون هاي ريو ارتشي را ديديم كه در كنار يك جيپ ارتشي انتظار ما را ميكشيدند ، در حاليكه خود را باخته بوديم و در دل به آقاي سپاهي لعنت ميكرديم براه خود ادامه داديم .

وقتي كه به نزديك كاميونها رسيديم ، فرماندة آن گروه ارتشي كه يك جوخه سرباز مسلح هم با خود داشت به نزد ما آمد و ضمن احوالپرسي و خوش آمدگويي اعلام كرد كه گروهش آمادة هرگونه همكاري و كمك به ما ميباشد .

او همچنين به ما خبر ....

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]