فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢

 

کميجان کجا و بم کجا ؟

 

خوب کميجان در ۹۰ کيلومتری شمالغرب اراک است و صدها کيلومتر تا بم فاصله دارد .

ولی وقتی قسمت انسان باشه به مناطق مختلف سفر ميکنه و در شادی و غم ديگران شرکت ميکنه و با اونا همکاری می کنه .

ياشار گفت که امروز قراره از طرف دانشگاه اونها رو برای کمک و ياری زلزله زدگان به بم ببرند .

برايش آرزوی موفقيت کردم .

به اميد ديدار در هفتم دی ماه ساعت ۱۶ .... پارک نظامی گنجوی

برای کمک همگی بايد دست به دست هم دهيم .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]