فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢

 

تحکيم ساختمانها

 

واقعيتش من هم بقول اين جوونا تو کف موندم که بالاخره تکليف ما با اين خدا چيه ؟
آخه مگه اين مردم از قوم لوط بودند ؟
مردمی که شب و روز دارن زحمت ميکشند و امروز خودشون رو با هزار بدبختی به شب وصل می کنند به اميد اينکه بازم فردا برن و بدبختی شون را از سر بگيرن چه گناهی کردن که اينجوری گرفتار سيل و زلزله و هزار و يک بدبختی ديگه بشن ؟

آقا ترا خدا بگيد يه نفر که سرش به تنش بيارزه بياد و ماها را از رفتن براه کفر نجات بده .

يکی بياد بگه اگر ما کشور نمونه دنيا هستيم از نظر خداشناسی و دينداری پس اينهمه بدبختی چرا به سر مردمی مياد که تو اين کشور زندگی ميکنند ؟

البته ديگران و آن خدانشناس ها هم گرفتار زلزله و آتش فشان می شوند .

اما خسارتهای جانی و مالی ما کجا و مال اونها کجا ؟

کی يکی از اين کشورهای بقول برخی ها غير مسلمان تو يه همچين زلزله ای اينهمه تلفات دادن ؟

بابا چرا بی مقداری خودمون و بی مديريتی خودمون و نداشتن درايت خودمون را به حساب خدا می گذاريم و ميگيم خدا خواسته اينجوری بشه ؟

من فکر ميکنم اصل چيزی را که خدا خواسته اين بوده که ما را گرفتار يک سری مديران روز نگر و ميزطلب کرده وگرنه به جای اينکه اينهمه پول و اعتبار بعد از حادثه جمع بشود و در راه کمک رسانی بخش عمده ای از آن هم تلف بشود .

اين آقايون ميتونند از همين امروز هرماهه بخشی از درآمد مردم را به زور از دستشون بگيرن و ساختمونها رو تحکيم بکنند .

بله ميتونند اينکار رو بکنند . همونطور که جريمه را زياد می کنند . همونطور که هزينه های مختلف را زياد ميکنند . يه قلم تمبر ۵۰۰ ريالی برای وام جعاله را يه دفعه کردن هزار تومن . پس می تونن . منتهی نميخوان .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]