فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢

 

پيدا کنيد پرتقال فروش را

 

خوب در روزهای اخير شايعات مختلفی بر سر زبانها بوده که شايد زلزله بم واقعاٌ زلزله نبوده است و يک نوع خرابکاری وسيع در اثر موج انفجارهای اتمی و غيره بوده است .

و از آنجا که ما هر دو نفر (زن و شوهر ) در رشته زمين شناسی و ژئومورفولوژی درس خونديم و خودمان را صاحب نظر می دونيم با منتشر کنندگان اين افکار بحث و جدل ميکرديم که بابا زلزله يک امر طبيعی است .

زلزله يک امر طبيعی است همانطور که نور آفتاب و طلوع و غروبش طبيعی است .

منتهی ديگران ياد گرفته اند که با اين امر طبيعی کنار بيايند و با او زندگی کنند ولی ما ياد نگرفته ايم . البته چرا ما هم يک چيزهايی ياد گرفته ايم .

ديگران با زلزله زندگی ميکنند ولی ما ايرانيها با زلزله ميميريم .

دقيقاٌ ديروز هم يکی از روزهای پر زلزله در دنيا بود .

زلزله ای با شدت ۱/۶ ريشتر در اندونزی يک کشته بدنبال داشت .

زلزله ای با ۷/۵ ريشتر در مکزيک ۵ کشته بدنبال داشت .

چند روز قبل هم ديديد که زلزله ای با ۱/۶ ريشتر واقع شد ولی خون هم از دماغ کسی نيامد .

اساساٌ اگر کسی در اثر زلزله و ساير وقايع کشته نشود پس ما بر مرگ چه کسی گريه کنيم و بر مزار چه کسی مرثيه بخوانيم .

گويا ما نانمان از مرگ و عزای ديگران بدست می آيد نه از زندگی و شادی ديگران .

در اسلام بعضی مشاغل مکروهيت دارد مثل : مرده شويی و کفن فروشی و تابوت سازی و ...

.....پيدا کنيد پرتقال فروش را ....

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]