فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢

 

ناتاشا به ياری زلزله زدگان شتافت

 

سلام
دوست خوبم ناتاشا
احسن برتو که رفتی و کمک کردی و افسوس بر ما که حتی دل ديدن اين صحنه های دلخراش را از صفحه تلويزيون هم نداشتيم و نداريم .

واقعاٌ انسان دلش به درد می آيد .

ولی من زمانی بيشتر ناراحت ميشوم که می بينم جای ديگری همين زلزله حتی يک تابلو را هم از ديوار نينداخته و يک شيشه را هم نشکسته است .


دوست خوبم طبيعت کار خودش را ميکند و اين مائيم که بايد خودمان را با آن وفق بديم وگرنه در مقابل گردش زمين اگر ماهم نگرديم سرمون گيج ميره و می افتيم زمين .

ولی اگر سوارش بشيم ميتونيم باهاش سازگار بشيم و شب روز از لذتهاش بهره مند بشيم .

اين ناتاشا طفلکی رفته بود بم و احسن بر اوباد .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]