فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢

 

وبلاگ تعزيه خوانی در کميجان

 

من هميشه در درون خودم دينی را نسبت به تعزيه خوانی و تعزيه خوانان کميجان احساس ميکردم و دلم ميخواست يه جوری اين دين را ادا کنم .

وقتی شروع به نوشتن مطالب تحقيقی در مورد کميجان کردم اين يکی از اولين موضوعاتی بود که توجه مرا بخود جلب کرد .

کتاب بکاء الباصرين را از حاج مسيب گرفتم و شروع کردم روی آن کار کردن و يافته های خودم را به همراه خاطراتم در اينباره نوشتم .

بعد هم که تکميل شد يک نسخه پرينت کردم و دادم به تعزيه خوانهای کميجان تا بخوانند و روی آن اظهار نظر کنند .

بعد از گرفتن نقطه نظرات آنها همان نسخه را بدست حاج مظفر بهادری دادم که هم پدرش مرحوم علی اکبرخوان و هم خودش در جوانی تعزيه خوان بود تا نظراتش را برايم بنويسد .

مدتها از او خبری نشد چند بار به سراغش رفتم و بالاخره وقتی ديدمش گفت :

فلانی من شرمنده ام اين کتاب توی ماشين ما بوده و پسرم با اون رفته کميجان يکی کتاب را از توی ماشين برداشته . ولی نگران نباش پيداش ميکنم و بهت می دم .

راستی تو چرا همه اش درباره تعزيه خوانان محله سراب کميجان مطلب نوشته ای و به محلات ديگر بی توجهی کرده ای ؟

گفتم حاجی جان من اونچه را که می دانستم نوشتم و انتظار دارم ديگران هم مطالب آن محلات را بنويسند .

بعدش هم ديگر اگر شما آن کتاب را ديديد من هم ديدم .

وقتی اينطور شد تصميم گرفتم مطالبم را به وبلاگ منتقل کنم و همين کار را هم شروع کردم .

امروز بالاخره موفق شدم وبلاگ تعزيه خوانی در کميجان را تکميل کنم .

اگر شما هم ميل داريد آنرا ببينيد ميتوانيد اينجا را کليک کنيد و يا به اين آدرس برويد :

http://komijantazie.persianblog.ir/

سيزلر ساغ اولون

 

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]