فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢

 

ياد ميهن

 

سلام

به هر کجا که برويم و از دست هر کسی و هر جريانی که فرار کنيم . وقتی روزی روزگاری در جايی چشممان به چيز سه رنگی بخورد که از کودکی با آن آموخته شده ايم قلبمان به لرزه در می آيد و لرزش آن مانند اهتزاز هميشگی اين پرچم باعث حيات و سرزندگی مان خواهد شد انشاء الله .

مدتی بود که ترک يار و ديار ( يعنی وبلاگ نويسی و وبلاگ گردی ) کرده بوديم ولی امروز ديدم از اينکار گريزی نيست . دوباره آمدم تا به دوستان و ياران سلامی کرده باشم . تابعد .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]