فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢

 

يه محقق ارزشمند

 

ديروز قاسم زنگ زده و گفته بود که قرار است خانم فرهادی کميجانی به من زنگ بزند و امروز ايشون زنگ زدند .

بر اساس اظهارات ايشان گويا يک کار تحقيقی در مورد کميجان انجام شده و ايشان کارهای ميدانی را بعهده داشتند .

بهر حال ضمن اظهار خوشحالی از آشنايی با ايشان در رابطه با نحوه نشر وبلاگی اطلاعاتشان کمی صحبت کرديم و قرار شد نتيجه کارشان را به من هم آدرس بدهند .

بهر حال برای ايشان که دانشجو و محقق جوانی هستند آرزوی موفقيت می کنم .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]