فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢

 

سير تاريخی برچلو

 

اين نقشه مسير حرکت تاريخی ايل های برچلو و بزچلو را نشان می دهد :

Borchalloo's ancient path to immigrate from east to west.

من با تعدادی از همخون های خودمان که در حال حاضر در شهرستان نقده در جنوبغربی درياچه اروميه زندگی ميکنند ارتباط و دوستی دارم

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]