فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢

 

برای بهبود وبلاگ كميجان خبر

 

در خصوص قالب وبلاگ کميجان خبر بايد يه تذکری به عزيزی که زحمت آن وبلاگ را ميکشد بدهم .

قالب وبلاگ :

چون قالب آن وبلاگ در حال حاضر از نوع قالبهای عريض است که در هر حال بخشی از صفحه از نمايشگر مانيتور بيرون است . توصيه ميکنم زحمت کشيده و به قسمت انتخاب قالب برويد . در آنجا هم يکی از قالبهای : بنفش رويای و سهند و مانی و نارنجی و سبز يا طوسی را اگر انتخاب کنيد مناسب تر خواهد بود انشاء الله .

خط وبلاگ :

برای خط وبلاگ پيشنهاد ميکنم از خط پيش فرض پرشی بلاگ که فونت تاهوما است با شماره قلم ۳ استفاده شود نما و ديد خوبی دارد .

نحوه تايپ :

در تايپ مطالب چون از روش کپی کردن و چسباندن احتمالاٌ استفاده می کنيد مطالب به صورت بدی ظاهر ميشود لذا بهتر است در تايپ حرف ی حتماٌ از شيفت ی استفاده کنيد .

عنوان وبلاگ :

اگرچه عنوان خوبی دارد ولی به خاطر تایپ غلط دلبهمزن شده است . بهتر است به قسمت تنظيمات وبلاگ و مشخصات شخصی رفته و عنوان را دوباره تايپ کنيد . با شيفت ی . تا بهتر ظاهر شود .

آرايه های تصويری:

شما همگی وبلاگهای مرا کم و زياد ديده ايد اينها بدليل خالی از تصوير بودن کمی خسته کننده به نظر می رسند و به شما توصيه ميکنم در کنار هر خبری که ميدهی اگر شد عکس روز و اگر هم نشد عکس از آرشيو و اگر هم خواستی عکس از سايت عمومی     www.webshots.com

عکس برداشته و بگذار تا از چشم بينندگان وبلاگت رفع خستگی کند .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]