فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢

 

نامهای ماندنی شهدا

 

 

                             ... نامگذاري كوچه ها و خيابانها

 پس از قطعي شدن رفتن شاه ، ارتش كمي نسبت به گذشته عصبي تر شده بود و به اجتماعات كوچك هم شليك ميكرد ،  بعدازظهر روز بيست و ششم ديماه سال 57 من ومنوچهر و ناصر پسر دايي ام در منزل نشسته و اخبار عزيمت شاه را از تلويزيون تماشا ميكرديم كه يكباره صداي تيراندازي از فاصله بسيار نزديك بگوش رسيد ، فورا من از خانه خارج شدم و ديدم سه نفر جوان در اثر تيراندازي زخمي شده و در كوچة ما كه بنام كوچة سه كتري امامي ناميده ميشد افتاده اند ، خودم به سمت آخرين نفر دويدم و بقيه را هم به سمت آندو نفر ديگر فرستادم ، وقتي بر بالاي سر آن جوان زخمي كه از ساكنان كوچه خودمان بود رسيدم ديدم آن بيچاره كه درميان خون خودش دست و پا ميزند و از گلويش بشدت دچار خونريزي شده ، نصرت عباسي است ، با وجودي كه با ديدن اين صحنه براي يك آشنا حالم بد شده بود بچه هاي محل را با داد و فرياد صداكردم ، كه او را به بيمارستان رساندند و يكساعت بعد هم خبر رسيد كه شهيد شده است ، خوشبختانه ديگر همسايه ها هم آندونفر زخمي را نجات داده بودند .

 نصرت كه اتفاقاً جوان متين و آرامي هم بود ، ظاهراً به اتفاق چند نفر جوان ديگرسر كوچه ايستاده بوده و با هم صحبت ميكردند ، كه يكباره كاميون گارد از خيابان حسيني به خيابان اصلي دماوند وارد شده و با ديدن چند جوان در سر كوچه ، ماشين را نگهداشته و سربازانش شروع به تيراندازي به سوي جوانان مينمايند ، فاصله زماني  پيدا شدن گارد و تيراندازي آنقدر كم بود كه بچه هايي كه به كوچه فرار كرده بودند فرصت پنهان شدن نيافته بودند و نصرت هم خود را در پشت تير سيماني چراغ برق مخفي كرده بود ولي تير اجل از شكاف چند ضلعي تير سيماني گذشته و به گلوي او اصابت كرده بود ، پس از شهادتش محل مجروح شدن او را مردم گلباران كرده و بر ديوار خانه مقابل محل شهادتگاه او كه با خانه شان يكصد متر فاصله داشت ، سقاخانة كوچكي ساخته شد با يك شير آب ، كه هنوزهم عكس شهيد نصرت از پشت شيشه حفاظ دارآن به عابرين لبخند ميزند ، روحش شاد و راهش پر رهرو باد .

پس از شهادت نصرت ، يكروز كه من در خانه كار نقاشي ميكردم ، باز در خيابانها تظاهرات بود و حتي همه خانم هاي كوچه ي ما هم در خيابان جمع شده و ضمن گفتگو با يكديگر ، به تبادل اخبار مي پرداختند ، به ذهنم رسيد كه بهتر است كاري كنم تا اسم نصرت براي هميشه در ذهن و زبان مردم و هم محلي ها زنده بماند ، يك قوطي رنگ طوسي برداشتم و با قلم موي نقاشي در سر كوچه و بر روي ديوار جمله “ كوچه شهيد نصرت “ را با رنگ نوشتم ، و اين اولين بار بود كه من شاهد اين مورد بودم و آنرا قبلاً فقط در فيلم هاي انقلابي خارجي ديده بودم ، لاكن از آن روز به بعد ، اينكار بين ديگران هم پذيرفته و رايج شد و كوچه ها را به نام شهداي كوچه شان نامگذاري ميكردند .

ضمن ارج نهادن به تمام كساني كه براي به سامان رسيدن انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي زحمت كشيده و با نثار خون خود اين نهال مقدس را آبياري نمودند ، در رابطه با نامگذاري كوچه ها و خيابانها مطلبي را بعرض ملت شريف ايران و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاي كشورمان ميرسانم .

نامگذاري كوچه ها و خيابانهاي شهرهاي زادگاه شهدا به نام هر شهيد كار بسيار ارزشمندي است كه براي زنده كردن نام گرامي شهيدان بسيار مؤثر است ، و من با ذكر آن خاطره حضور خودم را در ابتداي اين ارجگذاري و ارزش گذاري به اسامي شهيد نصرت عباسي عرض نمودم .

ولي وقتي به نقشه هاي شهر شناسي هريك از شهرها نگاه ميكنيم ، در تمام شهرها يكسري اسامي يكسان و مشابه را مي بينيم كه براي نامگذاري كوچه ها و خيابانها مورد استفاده قرار گرفته است ، اسامي شهداي كبيري همچون بهشتي ، مطهري ، چمران ،رجايي ، باهنر و ... كه نشاندهندة عمق اعتقاد و باور مردم به درستي راه اين عزيزان ميباشد ولي متأسفانه بايد بگويم كه انسان از اينهمه تكرار خسته ميشود . بنده بعنوان ارج نهادن به تمامي شهيدان انقلاب و جنگ و مبارزه با تروريسم ، پيشنهاد ميكنم تا براي نامگذاري كوچه ها و خيابانها بنام شهيدان فقط در شهر زادگاه آن شهيد اقدام شود تا به اينترتيب مسافر در هر شهر جديدي كه وارد ميشود با اسامي شهداي آن محل و آنشهر آشنا شود .

روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد .

ولي براي نامگذاري ساير خيابانها و معابر از نامهاي محلي هم استفاده شود ، همگان ميدانند كه در بسياري از شهر ها محلات زيادي با نامهاي قديمي معروفيت داشته و حتي هم اكنون نيز به همان نامها خوانده ميشوند ، خصوصاً دارا بودن اسامي محلي براي توريست هاي خارجي و داخلي هم بسيار جالب است .

مثلاً خيابان صيادان در بندرعباس ، شاليكاران در رودسر و زنبور داران در دماوند و ...

ياد مرحوم آيت الله طالقاني را در همينجا گرامي داشته و بياد مي آورم روزي را كه مردم نام بيمارستان اميراعلم تهران را بنام آن مرحوم تغيير داده بودند و ايشان به شدت با آنكار مخالفت كرد و خدمات اميراعلم را ستود . چه بسيار نامها كه در گذشته خدماتي را براي اين مردم داشته اند و اكنون كار و خدماتشان از ياد و حافظه ما زدوده شده است . بسياري از آن نامها هنوز هم قابل احياء هستند .

بسياري از آنها واقعاً نامهاي طاغوتي نبوده اند .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]