فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢

 

کيش کيش

 

قاچ چی گيدی اوز قاپی زدا داش داش اوينايون

بيردن بير داش دگر بيزيم شوشه ميزه سينديرر

بورا داوا يره دگيل

هرکس دوسليک و قارداشليک ايستيره بوردا اويناسين

آمما دوشمنليگی و داعواييزه اوز قاپوزا آپارون

هاموز ساغ اولون

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]