فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢

 

از دمشق

 

بابايونا سلام

 دفتر کامپيوتری واقع در ميدان مرجع دمشق بابت آن پيام مختصر قبلی از ما ۵۰۰ تومان گرفت و وقتی به آنها گفتم که ما در ايران بابت ۱۵ ساعت ارتباط اينترنتی ۳۰۰۰ تومان هزينه می کنيم تعجب کرده بودند . تازه كی بوردشان حرف ك سركش دار نداشت و ما نميتوانستيم گ را تایپ کنيم . سوريه از نظر کامپيوتر بيش از بيست سال از ما عقب تر است و در دمشق يک فروشگاه خوب کامپيوتری مثل بازار پايتخت يا بازار رضا پيدا نکردم .

متشكرم بابا

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]