فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢

 

اجق وجق

 

امروز توی سايت ديگری كار كردم و تعداد زيادی از عكس های مربوط به كميجان را به آنجا منتقل كردم .

بعدش هنر كردم و مطالب نوشته شده به زبان انگليسی را به فارسی ترجمه كردم و خيلی از كارم راضی بودم .

وقتی نگاه كردم ديدم همه چی بهم ريخته و اجق وجق شد حالا در فرصت مناسب آنها را بازنويسی خواهم كرد .

برای اينكه حاصل كارم را ببينيد به اينجا سربزنيد .

www.komijan.iranseek.com

خوشبختانه صفحه عكس ها فعال است و بهم نريخته است .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]