فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢

 

يه شعر خوب

 

يار مي آيد

 

نگاه كردم و ديدم كه يار مي آيد

گمان كنم به زمستان بهار مي آيد

نهال عشق و اميدي كه داده بودم آب

پس از طلوع بهاران به بار مي آيد

شكسته هاي دلم را كه خوار مي ديدي

رسيد مژدة وصل و به كار مي آيد

ز بعد اينهمه ناكامي و سراگردي

هزار ساله اميدم به بار مي آيد

گمان كنم كه پس از سالهاي سرمايي

در آن ميان زمستان بهار مي آيد

مثال لنگة كفشي درون سينة من

دل طپيده و زارم بكار  مي آيد

در آن ميانة صحراي باير ازلي

به باغ و مرغ همي لاله زارمي آيد

رسيد و بي نگهي از كنار من بگذشت

سرم به حالت مجنون دچار  مي آيد

كنون كه قصة عشقم به كوچه ميگويند

ز بيوفايی ياران بدار می آيد .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]