فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢

 

کربلايی ابوالفضل صفری

 

ابوالفضل صفری فرزند مرحوم محمدقلی صفری است .

پدرش از خواندن نسخه های حر در تعزيه های کميجان شروع کرد و در چند سال آخر عمرش به خواندن نسخه عباس پرداخت .

خودش هم در زمان حيات پدرش نسخه های قاسم و علی اکبر و علی بن حر و اينها را از جوانان بنی هاشم را ميخواند و بعد از فوت پدرش به خواندن نسخه عباس پرداخت و هنوز هم ميخواند . خدا به خودش توفيق و به پدرش غفران عنايت کند .

امروز زنگ زده بود و در رابطه با حضور کميجان در اينترنت که به همت اين حقير برقرار شده است تشکر مينمود .

قدردانی هم به انسان آرامش ميدهد و در راه خود اميدوار می کند .

خيلی ممنون .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]