فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢

 

توصيه به وبلاگچی ها

 

دوستان عزيز از سرنوشت اطرافيان خود عبرت بگيريد .

اگر می بينيد که بسياری از سرفصل های اين وبلاگ خالی از مطلب است نه به دليل تنبلی من بلکه بدليل افتضاحی است که اين سيستم به سر پيام های من می آورد .

مطلب را می نويسم و ارسال می کنم ولی بعد می بينم که عنوانش رفته ولی متنش پاک شده .

از مدتی پيش تصميم گرفتم هر مطلبی را که می تويسم قبل از ارسال يکبار کپی ميکنم و سپس ارسال ميکنم و بعدش کنترلش ميکنم اگر رفته بود که هيچی وگرنه دوباره ارسالش ميکنم .

بالاخره اسم پرشين که روش هست . لابد از استاندارد ايرانی هم برخوردار است .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]