فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢

 

شعر ترکی

 

يک شعر ترکی در روزنامه نويد آذربايجان ديدم و آنرا يادداشت کردم .

حيفم آمد که شما هم آنرا نخوانيد :

گيدر ( می رود )

حيات بير اويون دور انسان اويون باز    زندگی يک بازی و انسان بازيگر است

هره بير عملده قوجالار گيدر             هر کسی در يک نوع عمل پير می شود و ميرود

بيری وجدانينه ساتار آلتونا               يکی وجدانش را به طلا می فروشد

بيری ال گوزونده اوجالار گيدر            يکی هم در نظر ايلش بزرگ و والا شده و ميرود

بيری يول چکديرر کوريه قوی دورار      يکی راه می سازد و پل می سازد

بيری گوز چيخاردار درری سوی دورار   يکی چشم در می آورد و پوست می کند

بيری چورک ويرر يتيم دوی دورار         يکی نان می دهد و يتيمان را سير می کند

بيری کاسوبدان دا باج آلار گيدر          يکی از فقير فقرا هم باج می گيرد و می رود

وار دولت دگيشمز مردين حالينی       مال و دارايی نبايد اخلاق مرد را عوض کند

ايت قوودورار چوخ ايله سن يالينی      موی يال سگ را هم بلند کنی از جا در ميرود

خسيس ييغار ساخلار دونيا مالينی    خسيس اموالش را جمع و نگهداری می کند

نافايدا گوزلری آج اولار گيدر               چه فايده که چشمانش گرسنه از دنيا ميرود

جاويدم سوزومو نصيحت بيلين            جاويد هستم و حرفهايم را نصيحت بدانيد

مين بير فتنه سی وار هر يالتاق ديلين  هزار و يک فتنه در زير سر آدم دورو است

حققين ايتيرمی ين اوبه نين الين        کسی که حق ايل و طايفه و وطنش را گم نکند

چاتار شان شوهرته تاج آلار گيدر        به شهرت می رسد و تاج ميگيرد و ميرود

نويسنده : جاويد سالمان اوغلو    گوچورن : سهراب سپهری اورميه

ترجمه : محمد کميجانی

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]