زلزله وحشتناک بم

ديروز جمعه بود و ما ابتدا از طريق اخبار بی بی سی فهميديم که در نزديکی کرمان زلزله بزرگی واقع شده است .

محل زلزله در شهرستان بم بود . من از اين شهر خاطرات خوبی دارم و همچنين از شهر قديمی و ارگ بم .

متاسفانه از راديو تلويزيون از قول معاونت استاندار کرمان شنميدم که ۷۰ درصد ابنيه ساختمانها در اثر زلزله ويران شده است .

شايد گذشته از شدت زياد زلزله که گويا ۷/۶و به روايتی ۳/۶ ريشتر بوده يکی از مهم ترين علل خرابی زياد بناها قديمی بودن ساختمانهاست که اغلب از جنس خشت و گل بوده اند .

اين حجم عظيم خرابی بطور قطع خسارات جانی زيادی هم در پی دارد و ما همگی ضمن تسليت گفتن به مردم شريف بم و بازماندگان بايد به آنها کمک کنيم تا اين حادثه وحشتناک را کمی راحت تر پشت سر بگذارند .

/ 0 نظر / 10 بازدید