زلزله ای معادل بم در هوکايدو ژاپن

ديشب تلويزيون کانال دی ترکيه در اخبار خود پس از نشان دادن صحنه های فجيع زلزله بم خبر بسيار جالبی را پخش کرد .

تلويزيون ترکيه در اخبار ساعت ۵/۸ عصر خود گفت :

زلزله ای با شدت ۳/۶ ريشتر که در روز جمعه يک شهر ۲۰۰۰۰۰ نفری ايران (بم)را از روی نقشه پاک کرد روز دوشنبه ( ديروز ) با شدن ۶ ريشتر در شهر هوکايدو ژاپن اتفاق افتاد و حتی خون هم از دماغ کسی نيامد .

در جريان اين خبر فيلم زلزله هوکايدو را نيز نمايش ميداد و در فيلم کاملاٌ مشخص بود که ساختمانها مثل لانه های کلاغ بر بالای درخت تکان می خوردند و در داخل ساختمانها هم تابلو های نصب شده بر ديوارها با شدت تکان ميخورد .

ولی حتی يک شيشه نشکست و يک تابلو هم از ديوار نيافتاد .

ملاحظه می کنيد که امام زمان گويا آنجا ظهور کرده و همه محاسن را در آنجا حاکم کرده است .

گويا خدا تمام عقل و درايت را به آنها داده و حرف و حرف و حرف مفت زدن را به ما عطا نموده است .

دريغ از يه مثقال درايت در مديريت .....

/ 3 نظر / 7 بازدید
Uni

خيلی باهات حال کردم..... زياد حرص نخور!

تمام ناتمام

سر افراز فرمودين.، آقاي مهندس، / بسيار كار مفيدي ميكنين كه با حوصله خاطرات و تجربياتتونو در اختيار نت ميذارين..اما كمي از ماحصل بگين، از اينكه تا اينجا به چه نتيجه اي رسيدين، بالخره دنيا دست كيه و ما چيكاره ايم؟ پيروز و تندرست.

احمد مظفري

آيا آرامش آسماني به بم بازخواهد گشت آيا گرد يتيمي از چهره هاي خسته يتيمان پاك خواهد شد آيابر لبان خستگان و مجروحان و بازماندگان زلزله مهيب بم لبخند خواهد نشست و آيا ...... اين هم شعري زيبا از پرهام با عنوان بم خاموش در وبلاگ پرسش مهر