تسليت به حامد پرسپوليس

حامدجان سلام
منم به شما و به تمام ملت ايران تسليت ميگم .

البته نه فقط زلزله بم را بلکه سوءمديريتی را که برای هميشه دامنگير ما بوده و خواهد بود را تسليت ميگم .

داداش مگه ما زلزله نديديم که اينهمه زلزله بم را به رخ ما ميکشی ؟

زلزله های بزرگتر هم ديديم و زبان هزار بار لال بشه بازم خواهيم ديد ولی حيف که هيچوقت دست از اين مشکل فهم خودمون از مسئله بر نمی داريم .


آقا حامد

برادرم اگر فوتبال را علمی ميشه ياد گرفت و بازی کرد و برنده شد . زلزله را هم ميشود علمی بررسی کرد و فهميد و با او کنار آمد .
اگر روی آب اقيانوس می شود با امنيت سفر کرد پس با سيل و آب رودخانه هم ميشود کنار آمد .
منتهی فقط يه شرط کوچيک داره و اونم اينه که باور کنيم از ماست که برماست .

گناه ندانم کاريهای خودمان را و گناه تنبلی های خودمان را به گردن خدا و خواست خدا نندازيم .

باور کنيم که خدا نه بلايی بر سر ما نازل ميکند و نه تيرآهن ۱۲ را در برابر زلزله به تيرآهن ۱۶ تبديل و ما را از زير آوار نجات می دهد .

باور کنيم که خدا وقتی به ما عقل داد بقيه محاسبات ايمنی ساختمان در برابر زلزله را به عهده خودمون گذاشت .

باور کنيم که جزئيات محاسبات بارگذاری و اندازه قطر و مقدار ميلگرد در بتن را در قرآن ننوشت و به ما واگذار کرد تا با استفاده از آن بخشی از دانش و علمش که در ما دميده بود خودمون محاسبه کنيم .

باور کنيم که ديريت قبل از بحران و بعد از بحران را به خودمون واگذار کرد .

باور کنيم که شايد من دارم کفر ميگم و خودم خبر ندارم .

خدا حودش به من رحم بکند .

/ 2 نظر / 7 بازدید
تمام ناتمام

راه چاره؟؟....بابا يكي راه بيرون اومدن از اين غار ، از اين پيله اي كه توش گير افتاديم رو نشونمون بده...داريم خفه ميشيم..داريم ميپوسيم...

يه نسل سومي

سلام ـآره سوء مديريت ـ خيلی بده ـ رشوه خواری بيداد می‌کمنه ـ برای همينه که ميگم بايد زمينه ظهور را فراهم کنيم که آقا بياد نجاتمون بده ـ يعنی اگه دوستام نمی‌گفتن از هيچ کس ديگه باور نمی‌کردم ـ زلزله مسئله‌ای نيست که با تاخير حل بشه اگه ۲ ساعت سرعت عمل بيشتر باشه ميشه جون کلی آدمی که زير آوار هستن نجات داد ـ اينو تو آموزشها به کرار ديدم ـ خلاصه ـ برای زمينه سازی ظهور هستی؟ ـ خوشحالم دارم رفيق خوب پيدا می‌کنم ـ می‌تونيم رفيق باشيم ؟ ـ خوشبختم ـ لينکتو اضافه می‌کنم ـ چاکر هر چی نسل سوميه