اين چه وضعشه ؟

تابستون که ميشه برق ميره و از گرما عرق می ريزيم و مرتب آقايون از رسانه ها توصيه ميکنند که برق مصرف نکنيد .

زمستونم که ميشه فشار گاز کم ميشه و خاموشی بخاری ها و سردی خانه ها رو بدنبال داره و سرما خوردن افراد خانواده رو .

دائم هم که آقايون توصيه می کنند که مصرف نکنيد .

يعنی واقعاٌ قرار بوده در مملکت امام زمان بقيه الله ما از همه چيز محروم باشيم .؟

 هم از گرما و هم از سرما ؟

والله از دولتی سر مسئولين محترم وزارت نيرو در تابستان جهنم محمدی را به چشم و تن تجربه ميکنيم .

و از دولتی سر مسئولين وزارت نفت هم در زمستان دوباره جهنم زرتشتی را تجربه ميکنيم .

/ 2 نظر / 7 بازدید
عليرضا

وبلاگ خوبی تهيه کردي٬ مرسی. به من هم سر بزن و نظرت رو هم بگو. اگه ميخوای پول هم پارو کن!

کریمی

سلام لینکی که درباره ایلات برچلو گذاشته اید کار نمیکند!