برگشتيم

دوستان سلام

گفتن اين جمله شايد باورکردنی نباشد ولی تمام کسانی که در مسافرت دبی همراه ما بودند به اتفاق می گفتند : حيف کشور خودمون نيست ؟ فقط حيف که يه کمی !!!!!!

به هر حال در کشوری که آب تو خيابوناش برای خوردن پيدا نشود و حتی يه پيکان يا يه پرايد و يا حتی يه ژيان قراضه تو خيابوناش نباشه جای زندگيه؟ ها شما بگين !!!!

کشوری که نه توش تصادف باشه نه دعوا و سينمای مفتی و نه فحش و فحش کاری : آخه اونم شد جای زندگی ؟

به هر حال ما از امروز در تهران در خدمت دوستان هستيم . خوش و خرم باشيد .

/ 0 نظر / 6 بازدید