رفته بودم کميجان

جمعه قبل يکباره هوس ديدار پدر و مادر به سرم افتاد و همراه دو تن از بستگان به کميجان رفتيم . در اين سفر ضمن ديدار با بسياری از بستگان و دوستان < سری هم به دفتر نمايندگی هفته نامه جديد الانتشار شمس زدم .

نماينده محترم برای شرکت در مراسم چهلم يکی از بستگانش به قم رفته بود ولی من برای اثبات حضور و اعلام آمادگی برای همکاری يک مطلبی در خصوص ميراث فرهنگی استان و سايت اينترنتی اش نوشتم و تحويل دادم .

ميراث فرهنگی اخيراٌ مبادرت به گشايش يک سايت اينترنتی با آدرس زير نموده است که ديدنی است :

www.makazimiras.ir

اما آنچه که برای من در اين سايت مهم بود اين بود که هيچ نامی از کميجان در آن برده نشده است و از آن مهم تر اينکه کميجان را حتی بعنوان يکی از شهرستانهای تابعه استان مرکزی نيز نام نبرده اند .

مظلوم تر از خود کميجان ُ شيخ فخرالدين عراقی شاعر ئ عارف نامدار کميجان است که در ميان مشاهير اين سايت هم نامی از او برده نشده است و همه اينها جای تاسف و گله دارد .

و من تمام اينها را در آن مطلب يک صفحه ای نوشتم و به نمايندگی هفته نامه شمس سپردم تا اگر مايل بودند آنرا بچاپند .

/ 0 نظر / 7 بازدید