خيالم راحت شد

از امروز صبح شما هم اگر بر روی سايت گوگل www.google.com ( دراينجا و بر روی همين نام   google كليك بفرمائيد . ) و در مستطيل جستجو نام مبارک کميجان را به زبان شيرين فارسی و يا به زبان انگليسی نوشته و دستور جستجو صادر بفرمائيد ليست کليه سايت هايی را که درباره کميجان مطلب دارند ارائه می کند و من از اين مطلب به خودم می بالم . قبلاٌ وقتی اين کار را می کرديم تنها يک سايت که دارای يک عکس از يک نقاشی قديمی از مقبره حاج رضوان کميجان بود را نشان می داد . آخيش کمی خيالم راحت شد . بفرمائيد امتحان کنيد .

/ 0 نظر / 7 بازدید