روضه رضوان

يارب اين بوي چنين خوش زگلستان آيد ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يا ز باغ ارم و روضة رضوان آيد

يا صبا بوي سر زلف نگاري آورد

يا خود اين بوي ز خاك خوش كمجان آيد

يا شمال از دم عيسي نفسي بويي يافت

كز نسيم خوش او در تن من جان آيد

شمس دين ، آنكه بدو ديدة من روشن شد

نور او در همه آفاق درخشان آيد

اي برادر چه دهم شرح ؟ كه دور از تو مرا

بر دل تنگ چه غم هاي فراوان آيد

چند گردم چو فلك گرد جهان سرگردان ؟

آخر اين گردش من نيز به پايان آيد

يوسف گمشده چون باز نيابم به جهان

لاجرم سينة من كلبة احزان آيد

بلبل آسا همه شب تا بسحر نعره زنم

بو كه بويي به مشامم ز گلستان آيد

گر نخواهد كه همي با وطن آيد ليكن

تا خود از درگه تقدير چه فرمان آيد ؟

به عراق ار نرسد باز عراقي چه عجب ؟

كه نه هر خار و خسي لايق بستان آيد.

اين شعر از شاعر شهير و عارف نامدار كميجان شيخ فخرالدين عراقی است كه اگر مايل به اطلاع از چگونگی حيات و عرفان و ممات او بوديد می توانيد به اين آدرس مراجعه كنيد .

/ 0 نظر / 6 بازدید