آخرين يادداشت قبل از سفر

سلام اينم آخرين يادداشت قبل از سفر به سمت مشهد مقدس تا از همگی شما عزيزان حلاليت بطلبم و دينی از شما بر گردنم نباشد .التماس دعا دارم . اگر سالم برگشتيم که نخودچی کشمش ارزونی تون و اگرم زبانم لال و گوشتان کر .... که هيچی حلوا يادتان نرود .

/ 1 نظر / 8 بازدید
امیر

زندگي در صدف خويش گهر ساختن است وبلاگ جالبيه اگه تونستي به منم يه سر بزن آرزومنده آرزوهايت امير