داستانهای کميجانی به روز شد

امروز پنجشنبه است و اگرچه معمول نبود من در دو روز آخر هفته چيزی بنويسم ولی خواستم بگويم که هم صفحه داستانهای کميجانی به روز شده است می توانيد با کليک بر روی آن داستانی را که برای مسابقه ادبی فرستاده ام را بنام قطار مرگ بخوانيد . ضمنا هم در رابطه با مسابقه خبری نشده است .

/ 0 نظر / 9 بازدید