اين مطلب جاش دو تا قبل تر بود .

مسافرت كوهنوردي  به كرمان <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در يك گوشة سالن سرسراي دانشكدة علوم در كنار آبسردكن سمت گروه زمين شناسي ، يك تابلو اعلانات قرار داشت كه انجمن فعاليتهاي فوق برنامه ، اعلاميه هاي خود را در آنجا نصب ميكرد و نسخ اضافي آنرا هم در كنار راهرو گروهاي شيمي و زيست شناسي و رياضي بر ديوار ميزدند .

اعلاميه هاي كوهنوردي هم همانجا زده ميشد و در آن : نام برنامه ، نام قله ، مسير ، تاريخ و محل حركت و مدت برنامه اعلام ميشد و از علاقمندان خواسته ميشد كه با مراجعه به انجمن و اتاق كوهنوردي ، ضمن ثبت نام و پرداخت هزينة بسيار محدود ، كفش و ساير لوازم مورد نياز خود را بامانت بگيرند .

اكثر برنامه هاي كوهنوردي كه براي روزهاي جمعه اعلام ميشد يكروزه بود و معمولاً صبح جمعه شروع و عصر همانروز باتمام ميرسيد ، اما در موارد تعطيل اضافي ،بعضي از برنامه ها هم دو روزه و يا بيشتر ميشد ،  در تعطيلات نوروزي برنامه هاي طولاني بيش از يك هفته و يا دو هفته اي اعلام ميكردند .

در اسفندماه 1355 برنامة كوهنوردي براي استان كرمان را اعلام كردند و بعداً متوجه شديم كه علاوه بر گروه ما ، گروههاي كوهنوردي دانشكده هاي پزشكي و ديگران هم براي استان كرمان برنامه داده اند منتهي با يكديگر هماهنگ كرده و قله هاي مختلفي را در برنامه گذاشته بودند كه با يكديگر تلاقي پيدا نكنند .

من هم در آن برنامه ثبت نام كردم و به پدرم اطلاع دادم كه براي تحويل سال به كميجان نخواهم رفت ، به موجب برنامه قرار بود قبل از پايان سال 54 ، يعني روز 28 اسفند به ايستگاه راه آهن برويم و آنجا با افراد گروه ملاقات كرده و سفر دسته جمعي خود را با قطار شروع كنيم .

آن سال تازه شروع به کشيدن سيگار کرده بودم و ....

/ 0 نظر / 7 بازدید