ميريم مشهد زيارت امام رضا

خب از همه خوانندگان خوبم التماس دعا دارم . آخه امام رضا ما را طلبيده و هفته آينده را از اول تا آخر با اهل خانواده به پابوس امام هشتم ميريم . يادم باشه براتون شکلات زنجبيلی بيارم . زعفرون نخواهيد که گرونه .

/ 0 نظر / 9 بازدید