جواب امتحان هوش

مرد  نروژی در خانه زرد رنگ زندگی ميکند و آب می نوشد و سيگار دانهيل می کشد و در خانه اش از گربه نگهداری ميکند .

مرد  دانمارکی در خانه آبی رنگ زندگی ميکند و چای می نوشد و سيگار بلندز می کشد و در خانه اش از اسب گهداری ميکند .

مرد  ايرانی در خانه قرمزرنگ زندگی ميکند و شيرمی نوشد و سيگار پالمال می کشد و در خانه اش از کبوترنگهداری ميکند .

مرد  آلمانی در خانه سبزرنگ زندگی ميکند و قهوه می نوشد و سيگار پرينس می کشد و در خانه اش از ماهی نگهداری ميکند .

مرد  سوئدی در خانه سفيدرنگ زندگی ميکند و آبجومی نوشد و سيگار بلوس می کشد و در خانه اش از سگ نگهداری ميکند .

وحالا يک سئوال ديگر :

زبان مادری کداميک از اين افراد ترکی است ؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
binam

سلام والا اگه من بگم خنگم!!!!!! جواب رو خودت ميدی!!؟! لابد ايرانيه چون فقط تو ايران دو شهرستان ترک زبان داريم!!تو کشورهای ديگه ای که گفتی شهر ترک زبون ندارن !؟!! منم با خبر کن وقتی جوابش رو دادی!