کربلايی ابوالفضل صفری

ابوالفضل صفری فرزند مرحوم محمدقلی صفری است .

پدرش از خواندن نسخه های حر در تعزيه های کميجان شروع کرد و در چند سال آخر عمرش به خواندن نسخه عباس پرداخت .

خودش هم در زمان حيات پدرش نسخه های قاسم و علی اکبر و علی بن حر و اينها را از جوانان بنی هاشم را ميخواند و بعد از فوت پدرش به خواندن نسخه عباس پرداخت و هنوز هم ميخواند . خدا به خودش توفيق و به پدرش غفران عنايت کند .

امروز زنگ زده بود و در رابطه با حضور کميجان در اينترنت که به همت اين حقير برقرار شده است تشکر مينمود .

قدردانی هم به انسان آرامش ميدهد و در راه خود اميدوار می کند .

خيلی ممنون .

/ 0 نظر / 10 بازدید