من به روحانی رای می دهم

 

من به روحانی رای می دهم
از همه طرفداران اعتدال و میانه‌روی فروتنانه درخواست می‌کنم که خود را برای این تحول بزرگ آماده نمایند.
گفتمان اعتدال و اخلاق، گفتمان فراگیر سازندگی، اصلاحات و اصولگرایی است. گفتمان حکمرانی خوب و حاکمیت راستگویی و درستکاری است؛ گفتمان منافع و امنیت ملی، حقوق شهروندی، آزادی و آبادانی، امنیت و آرامش، انسجام و وحدت ملی، ‌ثبات و پایداری است. گفتمان اخلاق و میانه‌روی، دوری از افراط و تفریط، و اولویت ایران و ایرانی است.
من به حسن روحانی رای میدهم و امیدوارم با رای خودم به دور شدن از فقر و جنگ و دشمنی کمک کرده و قدمی در راه خوشبختی ایرانیان برداریم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید