کميجان کجا و بم کجا ؟

خوب کميجان در ۹۰ کيلومتری شمالغرب اراک است و صدها کيلومتر تا بم فاصله دارد .

ولی وقتی قسمت انسان باشه به مناطق مختلف سفر ميکنه و در شادی و غم ديگران شرکت ميکنه و با اونا همکاری می کنه .

ياشار گفت که امروز قراره از طرف دانشگاه اونها رو برای کمک و ياری زلزله زدگان به بم ببرند .

برايش آرزوی موفقيت کردم .

به اميد ديدار در هفتم دی ماه ساعت ۱۶ .... پارک نظامی گنجوی

برای کمک همگی بايد دست به دست هم دهيم .

/ 0 نظر / 7 بازدید